Вид на метзавод (ДЮМО) в конце 19-го века
Вид на метзавод (ДЮМО) в конце 19-го века