Вход в парк 1 мая. Вероятно, 40-50-е гг
Вход в парк 1 мая. Вероятно, 40-50-е гг